top of page

Navzdory tomu, že většina psychologické péče v ČR i EU probíhá mimo zdravotnictví, v ČR dodnes nemáme zákon o psychoterapii. V roce 2018 se kolegům z České psychoterapeutické společnosti (ČPtS) podařilo do zákona "propašovat" zmínku o ní. Bohužel to udělali tak, že teď možná nesmí používat slovo "psychoterapie" nikdo mimo zdravotnictví - bez ohledu na kvalifikaci. Tento kontroverzní čin skomplikoval život mnohým odborníkům na psychologickou péči v ČR, a odporuje i praxi bežné v EU. Čeká se na závazný výklad ministerstva zdravotnictví, připravuje se novela novely a stejně tak celoevropský zákon o psychoterapii.

Tím pádem i já jako OSVČ mimo zdravotnictví nenabízím "psychoterapii" (což je zdravotní služba ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Své psychologické služby poskytuji v rámci péče o zdraví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2636 a následující, a užívám označení "gestalt terapie".

Psychoterapie-

Marcek.cz

Psychodiagnostika dospělých

Psychologické testy mohou být efektivním nástrojem sebepoznání. Tvorba jakéhokoliv profesionálního testu je záležitostí několika let, a podílejí se na ní odborníci na dané téma (např. osobnostní rysy) a na tvorbu testů (psychometrie). Dále několik stovek lidí jako reprezentativní vzorek populace, a odborná veřejnost, která test akceptuje jako věrohodný (měří to, co tvrdí, že měří) a spolehlivý (měří to relativně přesně).

 

Produktem je samotný test a rozsáhlý popis, jak ho zadávat a vyhodnocovat. K těmto testům pak mají přístup pouze psychologové – pokud by totiž testy byly veřejně známé, existovala by možnost manipulace výsledků, a také riziko, že budou chybně (většinou přehnaně) interpretovány.

Psychologické testy můžeme zjednodušeně rozdělit na výkonové (měří např. pozornost), a osobnostní (vypovídají něco o osobnosti). Oba druhy Vám poskytnou realistický náhled na to, jak jste na tom s nějakým výkonem či osobnostními rysy ve srovnání s konkrétní populací. Testy, které nabízím, jsou zakoupené od jejich výhradního českého nebo slovenského dodavatele, jsou tedy přeložené a přizpůsobené naší populaci.

bottom of page