top of page

7. What are my rights in psychotherapy?

Whether you receive psychotherapy as a patient (in public health care) or as a client (in private practice), you have your rights. The mental health expert must inform you about them and respect them.


Psychological care in public health system

Clinical psychologists are primarily bound by Ethical Codex of Association of Clinical Psychologists of Czech Republic and by the Act on Health Services (372/2011 Coll.) A complete list of patient's rights including comments can be found on the website of the Ministry of Health of the Czech Republic. The most important ones are (certain limitations apply):

 • the right to choose a medical facility, an insurance company and a doctor

 • the right to refuse a medical intervention

 • the right to information (and the right not to be informed)

 • the right to privacy

Mental health services provided by state institutions are mostly of high quality. Unfortunately, there are only 8 clinical psychologists per 100,000 people in the Czech Republic, although the World Health Organization recommends 26 (as a matter of interest, in USA it is about 30, in Austria 80, and the far highest number is in Argentina). This results in situation, where you have to wait about 3 to 6 months for first appointment, and then hope for the interval between sessions not to be excessive.

 

Psychological care in private sector

Most of psychological care in EU and the Czech Republic happens in private sector. Czech Ministry of Health acknowledges this and has officially allowed for providing psychotherapy in private practice. Unfortunately, since we still lack a unified Czech law on psychotherapy, ensuring the highest EU standards in private psychotherapy providers became a challenge. 

​For this purpose, Czech Association for Psychotherapy (ČAP) has been established. It maintains a list of therapists who fulfil all of the required criteria. However, the request for registration is voluntary, therefore also professionals who are not on the list, may fulfil the criteria. These are:

 

 1. University degree relevant for psychotherapy (psychology, medicine etc.)

 2. Long-term psychotherapeutic training (of minimum 5 years duration, including: theory, practise, supervision, self-experience, own individual therapy, altogether 700 hours at minimum, mostly about 1500)

 3. Supervision (regular consultation of one's practice aimed to develop psychotherapeutic skills)

 4. Continuing education (besides self-study, namely conferences, lectures etc., 30+ hours per year)

 5. Respecting The Ethical Codex of ČAP, respectively The Ethical Codex of Psychological profession. In total, the Codes run to 25 pages; below is a short selection from their contents:

  • psychologist only carries out activities in the scope of his/her competencies and authorization

  • He/she avoids multi-relationships (for example, reciprocal services or examination of his friends. Of course, any sexual contact between the therapist and the client is forbidden).

  • He adheres to confidentiality, also after finishing the cooperation with the client.

   • The confidentiality of psychotherapist in private sector is not defined by law, but by the ethical codex of his profession and membership in a professional organization. This is why private therapists offer their client a contract under the terms of the Civil Code, which defines the conditions for the sessions. Such a contract including GDPR information can run to several pages, therefore, an agreement in electronic form is most often used.

  • A psychologist only uses high-quality psychodiagnostic methods, with known and acceptable psychometric parameters, and he protects them from deterioration (e.g. he does not disclose them to public)

He follows principles of evidence-based practice, and evidence based on practice.

 • In his private life the psychologist can, for example, be a scientologist, practice holotropic breathing or voodoo. However, he is not allowed to popularize these phenomena in his professional role as therapeutic methods. Even if studies would exist that claim “Voodoo improves your mood” or “Scientology will help you to know yourself better and reduce the death anxiety”. Thas is because couple of isolated, narrow-focused studies do not guarantee the safety and efficiency of a particular method, and do not replace common sense or scientific consensus.

rrEn.png

GDPR

 

Na psychoterapii se také vztahuje směrnice EU o ochraně soukromých údajů známá pod zkráceným názvem GDPR (General Data Protection Regulation). Zde je implementace této směrnice pro účely naší terapie:

 • Kdo - Vaše osobní údaje zpracovává (tedy jejich správcem je) Mgr. Vladimír Marček, Ph.D., IČO 88538494, e-mail info@psychoterapie-marcek.cz, telefon +420 775 028 771.

 • Proč - za účelem poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací. 

 • Jaké údaje - jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, zvláštní kategorie osobních údajů (tj. zejména údaje o zdravotním stavu, ale mohou sem patřit i údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci).

 • Způsob zpracování - Vaše jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) využívám ke komunikaci s Vámi, zvláštní kategorie osobních údajů (například údaje o Vašem zdravotním stavu, osobních preferencích, způsobu života apod.) využívám k provádění své práce psychoterapeuta.

 • Sdílení údajů - Vaše osobní údaje sdílím pouze v případě potřeby a pouze se supervizorem v rámci svého dalšího profesního růstu, abych Vám mohl zajistit ty nejkvalitnější služby. Supervizorovi ovšem neposkytuji Vaše jméno ani kontaktní údaje.

 • Jak dlouho - Vaše osobní údaje budu uchovávat po dobu poskytování služeb a následně po dobu 3 let.

 • Vaše práva - v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo:

  • Kdykoli odvolat udělený souhlas, a to pro každý z účelů zpracování samostatně

  • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány

  • Vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů

  • Žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod

  • Žádat omezení zpracování údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování

  • Žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů jinému správci

  • Dostat odpověď na svou žádost adresovanou správci bez zbytečného odkladu

  • Podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů

​​Submitting complains

 

If you feel that a psychologist has acted in violation of a law or ethical code, you can file a complaint with his supervisor, or to any of the following organizations (of which s/he is the member):

 • Czech Association for Psychotherapy (ČAP), see more here

 • Association of Clinical Psychologists (AKP), see more here

 • Czech-Moravian Psychological Society (ČMPS), see more here

bottom of page