top of page

8. Literatura a poděkování 

Kromě již citovaných organizací, impaktovaných periodik, univerzitního kurikula a vlastní praxe jsem při psaní tohoto seriálu vycházel z materiálů společností:

  • Americká psychologická asociace

  • Britská psychologická společnost

  • Český statistický úřad

  • Encyclopædia Britannica

  • Německá spolková komora psychoterapeutů

  • PsychologyToday.com, GoodTherapy.org

Rád bych také poděkoval svým lektorům a kolegům, se kterými jsem měl nebo mám to štěstí blíže spolupracovat, a které si vážím jak odborně, tak lidsky (s dovolením bez titulů, bude to o polovinu kratší :)

Anton Polák, Tomáš Urbánek, Robert W. Resnick, Rita Resnick, Paul Plakos, Tomáš Přikryl, Vašek Linkov, Ivana Poledňová, Veronika Gondžová, Mária Kvasničková, Gabriela Linhardtová, Ľubomíra Gallová, Kristína Tóthová a Lenka Peterková.

bottom of page