8. Literatura a poděkování 

Kromě již citovaných organizací, impaktovaných periodik, univerzitního kurikula a vlastní praxe jsem při psaní tohoto seriálu vycházel z materiálů společností:

  • Americká psychologická asociace

  • Britská psychologická společnost

  • Český statistický úřad

  • Encyclopædia Britannica

  • Německá spolková komora psychoterapeutů

  • PsychologyToday.com, GoodTherapy.org

Rád bych také poděkoval svým lektorům a kolegům, se kterými jsem měl nebo mám to štěstí blíže spolupracovat, a které si vážím jak odborně, tak lidsky (s dovolením bez titulů, bude to o polovinu kratší :)

Anton Polák, Tomáš Urbánek, Robert W. Resnick, Rita Resnick, Paul Plakos, Tomáš Přikryl, Vašek Linkov, Ivana Poledňová, Dana Havlová, Veronika Gondžová, Mária Kvasničková, Gabriela Linhardtová, Ľubomíra Gallová, Klaudia Šanková, Kristína Tóthová, Lenka Peterková a Petr Remeš.