top of page

Výuka 

Posledních 10 let se každý semestr externě podílím na výuce psychologie na MU. Učím moc rád a mám pozitivní zpětnou vazbu v teoretických i praktických předmětech, jako jsou Sociálně-psychologický výcvik, Psychologie pro ekonomy nebo Psychodiagnostika dospělých. Pokud hledáte vyučujícího který propojuje teorii s praxí, klidně se ozvěte.

Výzkum 

Jsem otevřený participaci na výzkumu a mezioborové spolupráci. Např. v posledních letech jsme s prof. Urbánkem z Psychologického ústavu Akademie věd ČR získali dva GAČR granty zabývající se "brain games" (dizertace, publikace s IF 2,7). Zajímají mě také psychologické aspekty umění (Bc. práce) a jako praktik mám přístup ke vzorku potenciálních respondentů.

Konzultace pro studenty 

Pokud byste rádi zkonzultovali svůj psychologický projekt třeba z oblasti inteligence / kognitivního tréninku, gestalt psychoterapie nebo jiných podnětných oblastí, klidně se ozvěte i když se nepotkáváme v rámci výuky.
bottom of page